Vand

Vandtank 90 liter er placeret i stævn under dobbelt køje.

Trykvand k/v i pantry + bruser k/v i cockpit med lang slange der når ud på badeplatform

dsc00852

20 L varmvandsbeholder, opvarmes af motor kølvand eller  220V el-patron i havn via landstrøm

dsc00876

Trykvand i pantry med varmt og koldt vand

dsc00891

Kontakt for tænd/sluk af trykvand

dsc00893

Manuel fodpumpe ved toilet – samtidig backup hvis trygvand skulle svigte

dsc00909