Nødraketter

Hansson Pyrotech – Katt. 2 og 3 iflg. IOR-regler

nødraketter

Der er også 3 x nødrakketer i redningsflåden